SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   66      

1    2    3    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (647650) siden 10-03-2009
Postkort afsendt fra Langaa 6/7-1918 og afstemplet LANGAA 7-7-18. Motivet viser det relative åbne landskab over jernbanen(i dag gang og cykelsti) til Laurbjerg. Postkort som ej er postet, men afsender er person fra Præstegaarden Langaa. Bemærk Posthuset er endnu ikke opført, altså må kortet være fra før1908. Langå station før ombygning. Banegraven som ses på foto er Viborg banen.
Langå mod Laurbjerg(654)Hotel Langaa(657)Langå Station(661)

Langå Station efter ombygning Postkort afsendt LANGAA den 7.2.1938. Motiv set fra Hotellet og op. Pænt postkort fra Bredgade i Langå set fra Hotellet og op. Stemplet FAARVANG den 22.12.1910
Langå Station(696)Bredgade, Langaa(807)Bredgade, Langaa(708)

Mærkat fra Langå Træindustri, måler 57 x 35 mm. Bredgade i Langå med posthuset i baggrunden. Kortet er stemplet i AARHUS til KØBENHAVN og derfor er det formodentlig købt af person som har været på gennemrejse. Her har vi N. Pedersen og Hustru. Men hvad er den videre historie/tilknytning.
Mærkat(692)Parti fra Langaa(1227)Dagligstue i Langå(1186)

Hagltårnet, som var at finde på bakken ovenfor stationen. De fleste fotos som er taget ud over Langå gennem tiden, stammer fra Hagltårnet i Langå Postkort taget foran Hotellet. Kortet er formodentlig fra 1950erne, men ikke sikkert, da det ikke er postgået. Postkort af Afholdsrestaurationen på hjørnet af Bredgade/Lohmannsgade sendt til Rekrut N:46 på Rekrutskolen i Randers. Stemplet er et Bureau stempel FREDERICIA - AALBORG altså stemplet i toget. Desværre er frimærket fjernet og vi har ingen tidsangivelse. Kortet er formodentlig fra omkring 1910
Hagltårnet i Langå(1259)Bredgade Langå(1136)Bredgade Langå(1101)

Postkort taget i retning fra rundkørslen og op mod kirken/købmandsgaarden. Kortet er sendt fra LANGAA før 1910 til BRABRAND. 4 Partier som viser Langå i vinterhalvåret. Postkortet er afsendt marts 1908 til VÆRSLEV ST., Ubberup Højskole. 3 partier fra Langaa med vinterstemning. Kortet er afsendt i starten af 1930erne.
Gammel Langaa(1040)Partier fra Langaa(983)Julehilsen fra Langaa(1017)

Postkort som viser vejen mod Aabro. Afsendt, LANGAA den 30-12-1911 til RANDERS. Bemærk det flotte julemærke.(Første julemærke blev udgivet i 1904 Et ubrugt postkort, og derfor ingen hjælp til at datere kortet. Hvor/hvilket hus er der tale om i Langaa? Afsendt LANGAA den 19-08-1910 til SKANDERBORG. Selv om kortet er afsendt 1910 kan fotoet godt være ældre. I slutningen af starten af 1970erne flyttede skolen ud og ind rykkede Langå Kommune. I dag er det et multi-borger-hus.
Parti fra Gl. Langaa(964)H. J. Christensen - Langaa(1026)Langaa Realskole(1105)

Ubrugt postkort, som viser Johannesberg Gartnerierne på Randersvej, ikke så langt fra Langå skole(nuværende). Tidsangivelsen er usikker, men måske er kortet fra først i 1960erne. Et fint postkort, der viser Bredgade i den rå udgave før vejbelægningen kom til Langaa. Kortet er afsendt LANGAA den 7. Juni til CALIFORNIA USA og derfor frankeret med 2 x 5 øre. Den lange Bredgade taget fra Gl. Langaa ned mod Langaa Stationsby. En påskehilsen afsendt den 15.4.1911 fra LANGAA til AARHUS
Johannesberg Gartnerierne(1052)Langå - Bredgade 1910(1020)Langå Stationsby(1022)

Sådan så Langaa station ud. Banen Aarhus - Langaa er opført af Engelske jernbaneingeniører og arbejdere. Derfor er bygningsstilen på Langaa og Laurbjerg stationer opført efter den inspiration de havde med hjemmefra. Kortet er ubrugt, så derfor kan det ikke tidsbestemmes. Reklamefrimærke som viser et første lyntog. Det er ikke udgivet af Post- & Telegrafvæsnet. Parti som viser det nyanlagte baneterræn mod Gudenåen. Banen fik dobbelt spor til nord og sydgående trafik omkring 1906 og postkortet må været taget kort tid efter indvielsen. Den nuværende rustrøde bro(til venstre) kan stadig opleves, mens den dobbelt gitterbro gik til under 2. verdenskrig Fotografen har formodentlig stået på toppen af Hagltårnet i Langaa for at få det gode perspektiv. Postkortet er stemplet LANGAA 10-8-1912 på Frederik VIII, som var den mest anvendte frankering på brev- og postkort i perioden 1907 – 1912.
Langaa Station(997)Poster Stamp Langå(915)Langaa Station(1106)

Parti taget fra gudenåen mod Løjstrup Hovedgård. Postkort afsendt LANGAA den 20.2.1907 til KØBENHAVN Mange husker sikkert Bredgade som den ser ud på dette postkort med de mange butikker i den øverste de af bredgade med bl.a. slagteren og boghandelen på højre sid. Øverst Langå Kommunekontor. Mærkat som reklame for Langaa Træindustris produkter - her den berømte SILVA bakke
Gudenaa ved Langaa(986)Bredgade i 70erne(1133)Langaa Træindustri(1003)

Postkort afsendt den 11/9-1913 fra LANGAA til BRÆDSTRUP ST. Husene ligner sig selv i 2012. Det store skilt over døren står der Her ses stationen i baggrunden mellem vandtårnet og bygningerne som hører til remisen på Langaa Station. Helt ude i venstre side ses det så berømte hagltårn i Langå. Faktisk er der taget rigtig mange fotos fra hagltårnet, da det var Langaas højeste punkt. Koloreret kort af Langaa Kirke. Kortet ubrugt, og derfor ingen datoangivelse. Men det kan sagtens være fra omkring 1910. Har du et bud på alderen?
Langå - Lohmannsgade(1063)Langaa set fra Engen(1103)Langaa Kirke(1007)

1    2    3    >