Ministerbesøg - Laurbjerg Station
Arriva har på mødet, afleveret et udkast, til en revideret køreplan, med stop i Laurbjerg. Man regner med, at et det samlet set, vil tage 90 sekunder at lave et stop i Laurbjerg. Rejsetiden vil egentlig ikke blive forlænget for de øvrige rejsende, hvilket også er et positivt element.

I visse tilfælde betaler det offentlige(her Staten), for urentable stop, hvor passagerer tallet reelt er for lavt. Men Arriva har vurderet at grundlaget er stort nok i Laurbjerg, så det vil ikke belaste de offentlige budgetter.

Trafikminsiter Hans Christian Schmidt kunne således konkludere, at der kun vil blive tale om de direkte omkostninger, til selve etableringen af perron, signalanlæg, billetautomat mv. – og at ingen på nuværende tidspunkt, kan oplyse prisen på det.

Der er et kæmpe minus, hvilket er jernbaneskinnernes hældning, som sikre at togene(DSB), kan køre gennem Laurbjerg med høj hastighed. Det betyder at nuværende perron-anlæg ikke kan bruges.

Status er, at Trafikminister Hans Christian Schmidt, allerede mandag den 1. august, vil tage kontakt til BaneDanmark, for at få dem til at komme med økonomien i projektet. Hvis det ser fornuftigt ud, skal det herefter fremlægges for det politiske udvalg under Trafikministeriet. Hans Christian Schmidt, lovede at komme med en hurtig tilbagemelding, og understregede samtidig, at når ting behandles på det niveau, kan en hurtig behandling, også tage lang tid. Men her er en fokus sag, og den vil han ikke slippe.
Kilde:  Allan Gorm Pedersen
Link: 
Tidsangivelse: 29-07-2011


Vist 951 gange siden oprettelsen den 30-07-2011