DSB Fragtbrev HADSTEN
Kvitterings-Kupon vedr. forsendelse fra Hadsten den 30. August 1948 til Knarreborg St. Afsender er Dansk Bogtrykker- og presseforening.
Kilde:  Allan Gorm Pedersen
Link: 
Tidsangivelse: 30-08-1948


Vist 915 gange siden oprettelsen den 20-02-2011