Langaa Station
Dette postkort, findes der mange eksemplarer af. Mange rejsende brugte ventetiden på Langaa station, til at informere familien om situationen. Flere er som dette afstemplet fra en andet postkontor end Langaa. Trods det at der findes mange af denne type, sælges de alligevel til en pæn pris, idet der er mange, som samler postkort, som har noget med tog/jernbane at gøre
Kilde:  Allan Gorm Pedersen
Link: 
Tidsangivelse: 24-04-1904


Vist 996 gange siden oprettelsen den 28-01-2011